Historia

Historiaosuus kesken, sivustoa päivitetään.

Uusikoiviston VPK:n perustaja Oskar Dunder

”Järjestetty vapaaehtoinen palotorjuntatyö yhdyskunnassamme aloitettiin v. 1900. Palokuntamme perustajana ja syntysanojen lausujana mainitaan nyt jo edesmennyt Oskar Dunder. Vanhat aikakirjat kertovat perustamisvaiheista tähän tapaan: Kun herran vuonna 1900 muutamat Uusikoiviston potrat pojat olivat Jyräsen vanhaan vakavaan pirttiin kokoontuneet kuuluille Kallen-päivän vietoille, niin siinä veljenmaljan ääressä tulla tuhahti talon isännälle, arvoisalle Oskarille, mielehen tumma tulinen, ajatus aivan erinomainen, jonka hän heti sanoiksi sukaisi:

– Kuulkaapas kunnon kylän miehet, naapurini navakat, mulle perustakaat palokunta, raju ruiskun ryskyttäjä, johon joutunee jokainen vanha sekä nuori mies keski-iälkin olevat.”

”Tämä ehdotus sai kannatusta ja niinpä päätettiin takoa heti raudan kuumana ollessa. Kylälle riensi joka mies hakemaan lisää miehiä kokoukseen. Pian olikin saapunut kolmekymmentä miestä pitämään kokousta, jossa päätettiin perustaa palokunta kylään, jos Uusikoiviston silloiset omistajat, herrat Pihl ja Liinaharja, antaisivat kunnalle tontin ilmaiseksi. Kunnan päälliköksi valittiin asian alkuunpanija, Jyräsen jyrkkä isäntä Oskar Dunder. Tammikuun 28. päivä v. 1900 on siis kuntamme syntymäpäivä. Samankeväinen huhtikuun 1. päivä sen niin sanoakseni ristiäiset, sääntöehdotus kun silloin hyväksyttiin. Sitä seuraavan kesäkuun 16. päivä, jolloin säännöt saivat kuvernöörin vahvistuksen, sen virallisen toiminnan alkajaispäivä.

Palokuntamme ensimmäiseen johtokuntaan kuuluivat:

H. V. Malmberg puheenjohtajana, Oskar Dunder kirjanpitäjänä, Karl Loven rahastonhoitajana sekä F. Anola, J. Mikola, J. K. Huhtala, K. O. Laiho, K. Rein, S. Koski ja E. Leino jäseninä.”

”Kuten aina, niin silloinkin muodostui tärkeäksi kysymykseksi palokuntatyön onnistumiselle varojen saaminen kaluston hankkimiseen. Vapaaehtoinen keräys pantiin toimeen ja sen tuloksena voitiin ostaa palokunnalle käsivoimaruisku teholtaan 160-175 litraa minuutissa.

On helppo kuvitella, millaisissa oloissa palokunta silloin toimi. Kokoukset oli pidettävä milloin minkin jäsenen luona, ja jo tämä tuotti jatkuvalle toiminnalle suuria vaikeuksia. Tämän johdosta herättikin päällikkö Oskar Dunder silloin ajatuksen, tarkemmin sanoen 1.4.1900, oman huoneiston hankkimisesta palokunnalle. Vaikka huoneiston tarpeellisuus olikin kaikille yksimielinen, täytyi hanke jättää varojen puutteessa toistaiseksi. Myöhemmin, marraskuun 19. päivänä, vuokrattiin kunnan kokoushuoneeksi yhden vuoden ajaksi Johan Forsmanin talosta suurenpuoleinen huone, jossa talven kuluessa pidettiin kokouksia ja iltamia. Kirjat kertovat, että näihin aikoihin pantiin myös keräys toimeen varojen hankkimiseksi omaa taloa varten. Keräyksen tuloksena tilattiin talon ja kalustosuojan piirustukset.”

Lähde: Brander, Viljo & Pohjola, Tuure 1950. Uusikoiviston VPK, 50-vuotisjulkaisu. Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n kirjapaino, Pori.

Palokunta on kokenut ylä- ja alamäkiä sekä tarvinnut vuosien aikana eri tahoilta avustuksia, jotta palokunta on saatu säilytettyä. Palokunta on myös aktiivisesti itse kerännyt varoja erilaisia tapahtumia ja myyjäisiä järjestäen. Uudenkoiviston VPK:n hälytysosasto heräteltiin uudelleen henkiin 2000-luvun taitteessa pääosin uusikoivistolaisin voimin. Palokunta allekirjoitti sammutussopimuksen Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa tämän aloitettua toimintansa. Tällöin palokunnalla oli käytössään vm. 1961 De Soto Power Wagon.

Vuonna 2005 kalustoa saatiin pari vuosikymmentä uudemmaksi, kun hälytysosasto sai käyttöönsä Moni-Sisu nimeä kantaneen sammutusauton.